اتیمولوژی سوزن

اتیمولوژی سوزن:

ترکیب سیوَ (دوزنده) و ذَئنَ (وسیله، سلاح) یعنی وسیله دوزندگی به نظر می رسد:

सिव m. siva sewer, सिव m. siva stitcher

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای