اتیمولوژی واژهٔ کلوخ

اتیمولوژی واژهٔ کلوخ

پارسیگ:kalōk:کوزه:کولوک،سفال،پاره آجر.
متون زردشتی.
کلوخ را از Ka+lokh می دانند لوخ در سنسکریت هم به معنی گل پاره است.

نظر به واژهٔ سنسکریتی kha یعنی مجوف و شکافته و شکسته واژهٔ کلوخ در معنی تکهٔ گِل کنده و جدا شده جالب می‌گردد.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای