اتیمولوژی پرستار و پرستش

اتیمولوژی پرستار و پرستش

پرستار (پریستار، پئیری-ایستار) در کنار شخص ایستنده، پَرشتۀ- اوستایی (نگهبانی و پشتیبانی) و واژهٔ پرستنده دو واژهٔ متفاوت هستند که با هم مشتبه شده اند.

प्रष्ठ adj. praSTha standing in front
प्रसादना f. prasAdanA worship

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.