اتیمولوژی پرستار و پرستش

اتیمولوژی پرستار و پرستش

پرستار (پریستار، پئیری-ایستار) در کنار شخص ایستنده، پَرشتۀ- اوستایی (نگهبانی و پشتیبانی) و واژهٔ پرستنده دو واژهٔ متفاوت هستند که با هم مشتبه شده اند.

प्रष्ठ adj. praSTha standing in front
प्रसादना f. prasAdanA worship

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.