مطابقت خومبان با خومبابای اساطیری (هوم بابا)

مطابقت خومبان با خومبابای اساطیری (هوم بابا)

از تشابه نامهای خومبان و خومبابا و بستگی نام عیلام با نام آنها در مقام خدای ملی و حامی مردم عیلام و تصاویر شاخدار آنها معلوم میگردد که از خومبابای اساطیری عیلام که بنا به بابلیها به دست گیلگامش و انکیدو کشته میشود همان خومبان خدای آسمان و حامی مردم عیلام مراد بوده است: قدیمی ترین نقش برجسته در ایران، نقش برجسته ی کورانگون در استان فارس، بخش رستم می باشد و جزو آثار به ثبت رسیده ی ملی ایران است. این بنای تاریخی که به عنوان قدیمی ترین نقش برجسته ی ایران به نام های کورنگون و کورنگان شهرت دارد. این بنای زیبای تاریخی بر بالای تپه ای در شمال روستای فهلیان (در گویش محلی فهلیون) واقع شده است و متعلق به عصر ایلامیان می باشد. این نقش برجسته، توسط هرتسفلد کشف شده است.

نقش کورانگون متشکل از دو رب النوع زن و مرد بوده (خومبان و همسرش پینیکیر) که در بین خدمتگذاران خود بر تختی که ماری بر آن حلقه زده، نشسته است و ماهی هایی در حال شنا در آب دیده می شوند. افرادی با لباس های بلند (سه نفر) در سمت راست و (دو نفر) در سمت چپ قرار دارند و همچنین افرادی که لباس هایی کوتاه به تن دارند در تخته سنگ هایی مستقل به حالت دست بسته دیده می شوند.

No photo description available.

No photo description available.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.