هومل به معنی هوم آرامش بخش

هومل به معنی هوم آرامش بخش

آبایف معتقد است نام گیاه هومل (رازک) از خانوادهٔ شاهدانه ها که در زبانهای اروپایی رایج است، از زبان آریائیان سرمتی به معنی هوم آریائیها گرفته شده است. ولی با توجه به جزء اِل (ایل) که در سنسکریت به معنی آرامش بخش است، معلوم میشود که هومل به معنی هوم آرامش بخش و یکی از انواع هوم و نوع آرامش بخش و دارویی آن به شمار می رفته است. مسکن اولیه هومل را چین می دانند که از طریق سرزمین سکاها و سرمتها و ایران به اروپا رسیده است. نام ایرانی رازک هم حاوی واژۀ اوستایی رازَ (مراسم دینی رمز آمیز) است.

مری بویس می گوید: «اینکه گیاه اصلی سوم، هوم چه بوده سخت مورد مناقشه است. زرتشتی ها یک گونه افدرا را به جای هوم مصرف می کنند. برهمن ها می گویند بذر سومای (هوم) کهن و اصیل مفقود شده و در سرزمین آنان نمی روید. از اوستا بر می آید که گیاه هوم انواع فراوان دارد. رنگ آن سبز است. با پاجوشهای نرم. خوش بو است. پر گوشت و سرشار از شیره است. بر فراز کوه‌ها و ژرفای دره ها می روید.».

توصیفات اوستایی آن یاد آور خشخاش است. سکاها هم خشخاش را در مراسم شعف و شادی به کار می برده اند.

Humulus lupulus - Köhler–s Medizinal-Pflanzen-072.jpg

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.