اتیمولوژی محتمل اورنگ

اتیمولوژی محتمل اورنگ
اورنگ مرکب از او (اَئیوی، بلندی) و رَنگ (درخشنده) به نظر می رسد. در مجموع دارای شکوهمندی و بلندی درخشان.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای