معادل ظاهری برخی قصبات نواحی باستانی موساسینا، کیرتیارا، داگارا و سابینا در مناطق زاموا و پارسوا (کردستان)

معادل ظاهری برخی قصبات نواحی باستانی موساسینا، کیرتیارا، داگارا و سابینا در مناطق زاموا و پارسوا (کردستان)
اوزه (قلعه دیزه)، بیروتو (بیرو)، بوناسی (بردقلیشت)، بارا (بیوران)، لاربوسا (دولاب)، دور لولومه (دژ لولوبیها، کنار شهرک کُناره)، لالاگا (لاله در)، خودون (خورمال)، امکا (چشمه نیرومند، وریوان/مریوان)، آراشتو (سروآباد)، آرکادی (قلعه جی)، پارسیندو (باینچوب)، سوریتو (سورداش)، کیّروری (کهریز)، سمسی (ساوجی)، سیمرا (سوره آوه)، اولمانیا (سلیمانیه)، آدائوش (محل رسا، پنجوین)، خارگا (خاور) و خارماسا (هارواسا، حلبچه).

نامهای مناطق این قصبات یعنی موساسینا، کیرتیارا، داگارا و سابینا به ترتیب می توانند به معنی محل پر برف، محل رسا، محل کوهستانی و محل پر سود باشند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.