مطابقت بیله سوار با بلاسگان باستانی

مطابقت بیله سوار با بلاسگان باستانی
نام شهر بیله سوار استان اردبیل را با شهر بلاسگان باستانی مطابق می دانند که در مجاورت دشت محل تلاقی رودهای کورا و ارس بوده است. بر این پایه بیله سوار در اصل بلاش ور (دژ ساخته بلاش) بوده است. بالاتر از آن در خاک اَران نام‌شهر شاماخی در نزد بطلمیوس به صورت کاماخیا (جایگاه چشمۀ گوارا) ذکر شده است. در آن سمت نامهای شهر شروان یعنی شاوران و شروان به معنی محل با شکوه بوده اند.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.