معنی محتمل ماسوله، ماسال و شاندرمن

معنی محتمل ماسوله، ماسال و شاندرمن
 
با توجه به خانه های پلکانی ماسوله نام آن را به صورت مَئث-اوله می توان به معنی محل خانه های بالای هم دانست. ولی نام ماسال (ماس-ال) را می توان به معنی مسکن بزرگ گرفت.
 
نام شاندرمن را هم با توجه به سابقۀ کهن فراوری عسل آن می توان به معنی مسکن تولید کنندگان عسل (شان) دانست.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.