ریشۀ واژۀ قرآن

ریشۀ واژۀ قرآن
گفته میشود اولین آیه ای که جبرئیل بر رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) نازل کرد: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ» بود. از این گفته معلوم میشود که نام قرآن با کلمۀ آغازین قرآن یعنی اقْرَأْ (قرائت کن) مرتبط است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.