ریشۀ واژۀ قرآن

ریشۀ واژۀ قرآن
گفته میشود اولین آیه ای که جبرئیل بر رسول خدا (صلی الله علیه وآله وسلم) نازل کرد: «اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِی خَلَقَ» بود. از این گفته معلوم میشود که نام قرآن با کلمۀ آغازین قرآن یعنی اقْرَأْ (قرائت کن) مرتبط است.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.