مطابقت بوئین زهرا با دشتبی باستانی

مطابقت بوئین زهرا با دشتبی باستانی
بوئین زهرا به صورت اَوستایی بَئون زَئوروا به معنی محل سر سبز همان دشتبی (دشت آبی) باستانی است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.