معنی محتمل نام ابیانه

معنی محتمل نام ابیانه
نام ابیانه (به زبان محلی ویانه) می تواند به معنی محل بافندگان باشد:
वय m. vaya weaver
योनि m.f. yoni (yauna) abode
گفته میشود در گذشته گیوه بافی از جمله مشاغل پُر درآمد زن‌های ابیانه بوده که امروزه تا حدی متروک شده‌است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.