فرهنگ اساطیر یونان باستان : ب

ب

باکخوس‌/باکوس‌ Bacchus ، نام‌ یونانی‌ دیگری‌ برای‌ دیونوسوس‌. رومیان‌ نیز از این‌ نام‌ برای‌ این‌ خدا استفاده‌ می‌کردند و او را مطابق‌ با یکی‌ از خدایان‌ خود به‌ نام‌ لیبر می‌دانستند : دیونوسوس‌

بریسئیس‌ Briseis ، دختر بریسئوس‌، و همسر مونس‌. اخیلس‌ همه‌ی‌ خانواده‌ و شوهر او را کشت‌ و او را هم‌خوابه‌ی‌ خود کرد. در طول‌ جنگ‌ تروا، آگاممنون‌ برای‌ مدتی‌ وی‌ را از جنگ‌ اخیلس‌ به‌ درآورد، و اخیلس‌ به‌ همین‌ خاطر جنگ‌ را ترک‌ کرد، اما هنگامی‌ که‌ به‌ خاطر مرگ‌ پاتروکلوس‌ به‌ جنگ‌ بازگشت‌، بریسئیس‌ را دوباره‌ به‌ او دادند :

بلروفون‌/بلروفونتس‌ Bellerophon ، پسر گلاوکوس‌ (پادشاه‌ افورا) به‌ جرم‌ کشتن‌ غیرعمدی‌ برادرش‌، از افورا تبعید شد و به‌ دربار پرویتوس‌ رفت‌. زن‌ پرویتوس‌، استنبویا، به‌ ناحق‌ او را متهم‌ به‌ قصد تجاوز کرد. پرویتوس‌ او را با پیغامی‌ نزد پدرزنش‌، یوباتس‌، فرستاد. یوباتس‌ بلروفون‌ را به‌ جنگ‌ خیمایرا، اژدهای‌ آتشین‌، فرستاد تا کشته‌ شود، اما او به‌ کمک‌ اسب‌ بالدارش‌ پگاسوس‌ ، که‌ آتنه‌ به‌ او داده‌ بود، اژدها را کشت‌. بلروفون‌ بعدها خواست‌ با اسبش‌ به‌ آسمانها و قلمرو خدایان‌ رود، اما زئوس‌ خرمگسی‌ فرستاد که‌ اسبش‌ را نیش‌ زد و اسب‌ او را به‌ زمین‌ انداخت‌ و بلروفون‌، چلاق‌ و بی‌یاور، تا پایان‌ عمر در روی‌ زمین‌ زیست‌ :

بندیس‌ Bendis ، الاهه‌ی‌ ماه‌ در نزد مردم‌ تراکیا. مطابق‌ با آرتمیس‌ یونانیان‌ :

بورئاس‌ Borea s ، پسر آسترایوس‌ و ائوس‌ (خدایان‌ آسمان‌)؛ خدای‌ باد شمال‌، و ضد زفوروس‌ ( باد آرام‌ غرب‌ ):

You might also like
1 Comment
  1. الهه حق شناس says

    من از همکلاسی های آقای هادی بقایی هستم سایت شما رو ایشون به من معرفی کرد سایت خوب و عالی دارید موفق باشید.

Leave A Reply

Your email address will not be published.