معانی نامهای قدیم و جدید دریاچه مهارلو

معانی نامهای قدیم و جدید دریاچه مهارلو:
جنکان (جین-کان): محل معدن نمک
ماهلویه‌ (میث-لای-ه): محل رسوب نمک.
مهارلو (مهار-لای-و): محل مهار رسوب نمک.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.