مرقد «مریم مقدس» در نزدیکی مرزهای کرمانشاه؛

مرقد «مریم مقدس» در نزدیکی مرزهای کرمانشاه؛
_________________________
اما این مقبره که به مریم مقدس منسوب است آن هم در جایی که کسی انتظار آن را ندارد؛ بر فراز کوهستان بمو در مرز ایران و عراق مقبره محقری قرار دارد که مردمان طایفه قبادی* از دیرباز آن را مقبره «حضرت مریم» می دانند.
هیچ توجیه منطقی برای اینکه این محل را آرامگاه مریم مقدس بدانیم وجود ندارد اما مکان این مقبره یعنی کوه‌ «بمو» می تواند ما را در زمینه راهنمایی کند.
همانطور که گفته شد این مقبره بر روی ارتفاعات «بَمو» قرار دارد، «بَمو» رشته کوهی است که در غرب شهر کوچک «ازگله*» قرار گرفته است و به صورت یک دیوار کوهستانی مرز میان ایران و عراق (نامار، ناوار باستانی) را تشکیل داده است.
این کوه در دوره باستان مقدس بوده است و به دلیل اهمیت دینی و موقعیت استراتژیکی که داشته است مورد توجه بوده است و یک سنگ نگاره* چهار هزار ساله از دوران کهن در دل این کوهستان به یادگار مانده است.
به نظر می رسد که مقبره حضرت مریم در حقیقت بازمانده پرستشگاه یک الهه کهن ماقبل زرتشتی بوده است که خاطره آن پس از قرن‌ها به صورت «مریم مقدس» تغییر یافته است.
این مقبره در داخل خاک عراق اما در فاصله کمی از مرز ایران قرار دارد ولی امروزه دیگر دسترسی به این مقبره امکان پذیر نیست چرا که در زمان جنگ ایران و عراق این مکان محل درگیری های نظامی بوده و مین های باقی مانده از جنگ رفتن به آن را امکان ناپذیر کرده است و امروزه نیز به دلیل ملاحظات امنیتی اقدامی جهت مین زدایی در دستور کار قرار ندارد و به همین دلیل سالهاست که این مکان زیارت کننده ای به خود ندیده است و جز سالخوردگان قوم کسی آن را به خاطر نمی آورد و تا چندی بعد این مکان بطور کلی از حافظه مردم دو سوی مرز پاک خواهد شد.
_________________________
* طایفه قبادی: یکی از تیره های ایل جاف جوانرودی است که در منطقه ثلاث باباجانی و در دو سوی مرز زندگی می کنند و امروزه کاملا یکجانشین شده‌اند.
* ازگله: مرکز بخش ازگله از شهرستان ثلاث باباجانی است که در نزدیکی مرز عراق قرار دارد و دارای آب و هوایی گرمسیری است.
* سنگ‌نگاره ایدین‌سین: در هزاره دوم پیش از میلاد «ایدین‌سین» پادشاه دولت «سیموروم» (جایگاه سرما) واقع در عراق امروزی سنگ‌نگاره ای حاکی از پیروزی خود بر دولت «لولوبی» که آن زمان حاکم کرمانشاهان بوده است از خود به جای گذاشته است.
بمو به معنی درخشان و درخشندگی اشاره به تقدس باستانی این مکان است:
भाम m. bhAma brightness
شاید مکان شیمالیا الهۀ مقدس کوههای پربرف به شمار می رفته است:
شیمالیا (دارای جایگاه سرد و پر برف= سیموروم) نام کاسی آن بوده است. نام بین النهرینی یا هوری الهۀ کوهستان را نامار (درخشان) یا ناوار آورده اند که با مریم به آرامی یعنی مادر مقدّس همخوانی دارند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.