معانی نامهای شهر اَهَر

معانی نامهای شهر اَهَر
نام اَهَر در کتیبۀ آرگیشتی دوم در یازیلیق سراب به صورت آرهو آمده است که به معنی محل با ارزش است. خود نام اَهَر بر این اساس به معنی محل پر خوراک (آ-هار) است. چون در کتاب حدود العالم نام دیگر اَهَر، میمند آمده که به صورت مَغ- مند به معنی محل ثروتمند است:
अर्ह adj. arha worth
आहार m. AhAra taking food
मघ n. magha wealth
نامهای کهن شهر خوی یعنی اولخو و هیر هم به معنی ثروتمند بوده اند.
You might also like
2 Comments
  1. آرش says

    بهتر است مطالبتان علمی باشد. خیلی زشته ما اینجوری بدون اطلاعات نامها را بررسی می فرمائید. اهر به معنی آتش است و از آن جهت که این مناطق بیش از هفتصد سال در اختیار کوردان هیرکانی و برزکانی بوده از واژه ئاهر به معنی آتش در زمان کوردی برگرفته شده است. واژه خوی نیز از واژه خوی به معنی نمک که در زبان فارسی کهن و کوردی امروزی معادل نمک گفته می شود برگرفته شده است. واژه اولخو و این جور واژگان را از کجا بیرون کشیده اید.

    1. جواد مفرد کهلان says

      از تاریخ ماد دیاکونوف.

Leave A Reply

Your email address will not be published.