مطابقت میانه با شهر میسو عهد باستان

مطابقت میانه با شهر میسو عهد باستان
در تاریخ ماد دیاکونوف محل دیائوکو در قسمت میانی دره قزل اوزن، سمت دژ زیردیاکّا (دژ مرکزی، زرنق حالیه) یاد شده است که سارگون در سال ۷۱۵ پیش از میلاد بعد از تبعید دیائوکو از آنجا به هامات سوریه به شهر میسو (میسی، مئیذیۀ اوستایی، شهر میانی) رسید که مطابق میانۀ حالیه است. کتیبۀ سارگون در آن حوالی به سمت جنوب شرقی از دژ پانزیش (پنج محل) هم یاد کرده که با هشجین (هشت محل کنونی) مطابقت دارد.
मध्य adj. madhya middle
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.