معنی لفظی گُربه

معنی لفظی گُربه:
گُربه می تواند به معنی حیوان داخل خانه باشد. بر خلاف سگ که جایش داخل خانه و اتاق نبوده است:
गृभ m. gRbha dwelling-place
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.