معنی نام اَبَرکاوان (قشم)

معنی نام اَبَرکاوان (قشم)
نام ابرکاوان کهن قشم می تواند به معنی محل منسوب به بُرندگان برگ و ساقۀ گیاهان آبهای ساحلی برای تغذیه دامها یا بافتن باشد:
अभ्र n. abhra rattan plant [Calamus rotang – Bot.]
چون مطابق لغت نامۀ دهخدا نام قِشم هم به صورت قَشم تقریباً به همین معنی است: کفانیدن و شکستن برگ خرما و نی و جز آن را جهت بافتن. (اقرب الموارد) (منتهی الارب).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.