معنی و محل محتمل دژهای عهد مادی کیلامباتی، کولمان، کیت پات

معنی و محل محتمل دژهای عهد مادی کیلامباتی، کولمان، کیت پات
کیلامباتی (به شکل کوله-امبهتی) را می توان به معنی محل استخر آب گرفت که یادآور شهر کبودراهنگ (تالاب کبود) است.
کولمان به معنی محل برکه مطابق تخت سلیمان است.
کیت پات (محل نگهداری مار) با مریوان همخوانی دارد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.