معنی نام مناطق سنگلج و نشلج

معنی نام مناطق سنگلج و نشلج
نامهای این نواحی به محل تقسیم آب به کانالها و محل نشت آب کانال (قنات) می باشند:
रवि m. ravi (ragi) right canal
در مورد نام سنگلج گفته شده است: برخی نام سنگلج را دگرگون‌شدهٔ «سنگ رج» دانسته‌اند. رج به معنی ردیف است و اصطلاح سنگ رج مربوط به تقسیم آب با پاره‌های سنگ بوده‌است.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.