شباهت اسطورۀ یونس و نهنگ با اسطورۀ آریونس (آریون)

شباهت اسطورۀ یونس و نهنگ با اسطورۀ آریونس (آریون)
 
به نظر می رسد نام یونس تورات را به قیاس از نامهای بابلی اُآنس (نبی نیمه انسان و نیمه ماهی) و نام یونانی آریونس گرفته اند:
آریون (Arion) نوازنده‌ای در اسطوره‌های یونان است.
بیشترین سال‌های عمرش در دربار پریاندروس گذشت. سفری به سیسیل کرد و در راه بازگشت خدمه کشتی قصد جانش را کردند و او با خواندن آوازی دلفینها را به کنار کشتی جمع کرد و به دریا پرید و توسط یکی از دلفین‌ها نجات یافت.
 
آریون سوار بر یک اسب دریایی، اثر ویلیام-آدولف بوگورو، ۱۸۵۵.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.