مطابقت اسم کشور قطر با نام شهر زبارۀ آن

مطابقت اسم کشور قطر با نام شهر زبارۀ آن
این دو نام در معنی محل قَطور، ستبر و ضخیم (زِبر) به هم می رسند. در منابع رومی نام قطر توسط پلینی بزرگ و بطلمیوس به صورت کَتَر یاد شده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.