اتیمولوژی ماهیچه

اتیمولوژی ماهیچه
نظر به اینکه ماهیچه را در لاتین موسکلوس، موش کوچک و لاکارته (سوسمار) می گویند، لذا ماهیچه فارسی را می توان از بنیادِ ماهی کوچک گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.