اتیمولوژی گرامی (بسیار عزیز)

اتیمولوژی گرامی (بسیار عزیز)
واژه گرامی از گِرامیک پهلوی می آید که خود مرکب از واژه های اوستایی گَر (بزرگ داشتن) و امَ (نیرومند) و پسوند نسبت ایک است. در مجموع یعنی بسیار بزرگوار.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.