معنی محتمل نام سکا

معنی محتمل نام سکا
نام سکا (شکا، شاخ، ساقه) می تواند اشاره به کلاهخود بلند سکاها، سمبل بزکوهی باشد، نام اوستایی انگهو (منسوب به شاخ) مترادف آن به سرزمین سکائیان دراز کلاهخود «قره باغ» (سکاشنه، محل سکاها) به نظر می رسد:
शाखा f. shAkhA limb
अङ्ग n. anga limb
शक m. saka kind of animal
واژۀ اوستایی تور هم که به سکاها اطلاق شده در قفقاز نامی بر بزکوهی است و این سندی بر اثبات نظر بزکوهی بودن معنی سکا است. در جسدهای رهبران سکایی پازیریک هم نقش بزکوهی خالکوبی شده است. بعلاوه در توتم سکایی-یونانی خیمیریا، بزکوهی وسط سر شیر (توتم سغدیها) و دم مار (توتم سئوروماتها) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.