معنی نام شهرک گراش

معنی نام شهرک گراش
نام شهر گراش استان فارس را می توان به معنی به صورت اوستایی گَرَ-شیه (محل گرم) گرفت. چون در منابع قدیمی از قلعه همایون این منطقه یاد شده است که این هم به صورت اوستایی هَمَ- یَئون معنی جای گرم و تابستانی را می دهد.
در آن سمت نام شهر اشکنان می تواند به معنی محل آرد کردن باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.