معنی نام شهر میمنه در افغانستان

معنی نام شهر میمنه در افغانستان
نظر به اینکه نام باستانی دیگر میمنه، نیسایه (محل استراحت کاروانها) بوده است. بر این اساس میمنه در اینجا از خلاصه شدن میث- مانه یا همان میهمانه (محل میهمانان) عاید شده است. به خاطر اسکان تجار یهودی در آنجا، آن را یهودیه هم می گفته اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.