معنی محتمل نام زابلستان

معنی محتمل نام زابلستان
نام زابلستان را می توان از عنوان حاکمان کهن «زاولی» آنجا به معنی منسوب به پهلوانان، بر گرفته از واژهٔ اوستایی زاورَ (زور و نیرو) گرفت.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.