اتیمولوژی محتمل خشخاش

اتیمولوژی محتمل خشخاش
در لغت نامهٔ دهخدا خشخاش را لفظی عربی به معانی مردم با سلاح و زره و گیاه کوکنار آورده اند، ولی در ملحقات دهخدا در پارسی ویکی آنرا سنسکریتی و هندو ایرانی به معنی کوکنار (نام یونانی خشخا‌ش) ٱورده اند. آن به معنی اخیر مرکب از خشَ (نیرومند) و خَش (خوش) به نظر می‌رسد یعنی دارندهٔ خوشی نیرومند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.