مطابقت میر-زین الدینِ اسطورهٔ مم و زین با کیاخسار (کیخسرو)

مطابقت میر-زین الدینِ اسطورهٔ مم و زین با کیاخسار (کیخسرو)
کَوی (دانا) در نوشته‌های ودایی برابر کَوی اوستایی است. گفته می شود کی در زبان پهلوی و نیز در نوشته‌های کهن فارسی هم به معنای «دانا و حکیم» است:
कवि adj. kavi wise
بر این اساس نام میر-زین [الدین] ترجمهٔ نام کیخسرو (کیاخسار، هوخشتره) است، چون نام زین به صورت زَئنَ (زینا، ژینا) در لغت اوستایی به معنی دانا و هوشیار است. لذا نام زین را می توان ترجمهٔ نام مادیا (دانا) هم به شمار آورد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.