ریشهٔ منگنه و منجنیق

ریشهٔ منگنه و منجنیق
این واژه ها از زبان یونانی گرفته شده اند و تئوری عامیانهٔ من چه نیک در لغت نامهٔ دهخدا در مورد منجنیق نادرست و مناسب خود شیفتگان است. مگر اینکه آن را شکلی از واژهٔ منگنیک یونانی بشماریم. معادل ایرانی آن هِلکان (هیلکان کُردی، فرو گذاشتن و رها کردن) است.
بحران کنونی نتیجهٔ به منگنهٔ مذهبی گذاشته شدن ملت طی چهار دهه است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.