معنی نام آخوند

معنی نام آخوند
نام آخوند را به درستی با واژهٔ اَهونَ (اَخونَ) در اوستایی که در نام دعای زرتشتی اَهونَ وَئیری (دعای خواهش از خدا) به کار رفته، ربط داده اند. در سنسکریت مفهوم درست آن و همچنین عنوان آخوند به روشنی معلوم میگردد:
آخوند به صورت آهوانَده در سنسکریت به معنی «روحانی دعای طلب محافظت کننده از درگاه خداوند» است:
आह्वान n. AhvAna invocation of a deity
दयते{दे} verb Desid. dayate[de] wishing to protect or defend
نماز اهونَ وَئیری:
“همانگونه که سردار دنیوی، (فرمانروا، شاه) به ارادهٔ خود (فرمانروایی می‌کند) به همان گونه نیز یک رد یا رهبر روحانی در پرتو راستی و پاکی نیرومند است. بخشش اندیشهٔ نیک بهرهٔ کسی است که کار را به نام و به خواست مزدا انجام دهد. نیروی خدایی و کشور اهورایی از آن کسی است که درویشان را دستگیری کند.”
اگر جزء «د» در نام آخوند را بر گرفته از «دا» (دانستن) بگیریم آن به معنی دانای دعای خدایگانی خواهد بود. ولی معنی دعای اهونَ وئیری (دعای خواهش از خدا) آن را به سوی همان معنی «روحانی دعای طلب محافظت کننده از درگاه خداوند» می برد.
واژهٔ آخوند و آیین وجودی طبقهٔ آخوند از آداب و سنن زرتشتی عهد ساسانی باقیمانده و با اسلام شیعی ایرانی گره خورده و بالاخره شکل اسلامی ضد خودی گرفته‌ است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.