معنی نام نوعی بزکوهی موسوم به مارخور

معنی نام نوعی بزکوهی موسوم به مارخور
مارخور به عنوان نام نوع بزکوهی بزرگ با شاخهای پیچ خورده می تواند به معنی مار خار باشد یعنی دارای شاخهای مارگونه:
احتمال زیاد دارد شوک که نام دیگر خار است، مشابه اصطلاح تک و توک، تصغیر شاک (شاخ) باشد که با نام شکه (سکا، بزکوهی) مرتبط است.
از سوی دیگر سروَ srva در اوستایی به معنی شاخ، علی القاعده می توانست در فارسی به صور خرو، خورو و خور در آید. نظیر تبدیل ماس به ماخ (ماه) و نشاستن به نشاختن. بنابراین مارخور را همچنین می توان به معنی دارای شاخ کُشنده گرفت.
گفته میشود بز کوهی مارخور یا مارخور (نام علمی: Capra falconeri) یکی از گونه‌های بزرگ‌جثهٔ بز کوهی است که در شمال‌شرقی افغانستان، شمال پاکستان، کشمیر، جنوب تاجیکستان و جنوب ازبکستان زندگی می‌کند. این حیوان در معرض خطر انقراض قرار دارد[۱] و برآورد می‌شود که جمعیت آن در حیات‌وحش کمتر از ۲٬۵۰۰ رأس است. مارخور حیوان ملی پاکستان است و نامش را از زبان فارسی و به معنای خورندهٔ مار گرفته است.[۲] ولی با وجود مقررات حفاظتی که برای آن تعیین شده شکار آن ادامه دارد و جمعیتش در دو نسل اخیر بیش از ۲۰ درصد کاهش داشته‌است.
نام مارخور که در فارسی، اردو، پشتو، پنجابی و کشمیری نام این جانور است، برگرفته از باورهای محلی است که این حیوان مارها را کشته و آن‌ها را می‌خورد.
Kan vara en bild av djur och utomhus
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.