معنی نام شاهنامه ای فرخار

معنی نام شاهنامه ای فرخار
نام فرخار را که هم نام شهر و هم نام افرادی بوده است با برغر سغدی و ویهارهٔ سنسکریت به معنی بتخانه سنجیده اند‌؛ امّا ساده تر آن است که آنرا به معنی بسیار سترگ (فرَ-خارا) بگیریم که هم می‌تواند نام شهر و هم نام فرد باشد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.