مطابقت نام ویسپان فریای ایرانی با زارینای سکایی

مطابقت نام ویسپان فریای ایرانی با زارینای سکایی
نام ویسپان فریا (فرنگیس در شاهنامه) در معنی دوست داشته شده توسط همگان که نام دختر افراسیاب و مادر کیخسرو به شمار رفته با نام زارینای سکایی (یعنی مورد توجه سکاها) همخوانی دارد:
धारिन् adj. dhArin observing
زارینا. (اِخ) ملکهٔ سکاها است. مؤلف ایران باستان آرد: دیودور از قول کتزیاس تمجید زیاد از ملکه سکاها، زارینا کرده و گوید:… او این ملت را از قید رقیت مردمان مجاور خلاصی داد. شهرهای زیاد بساخت و اخلاق مردم خود را ملایم کرد. به شکرانهٔ این کارها سکاها پس از مرگ ملکه مقبره ای برای او ساختند به شکل هرم… روی آن، مجسمه بزرگی از طلا نصب کرده و آن را تعظیم و تکریم میکردند چنانکه پهلوانی را کنند. (ایران باستان ج ۱ ص ۲۱۲ و ۲۱۴).
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.