معنی نام رودهای گاماسیاب و سیمره و کرخه

معنی نام رودهای گاماسیاب و سیمره و کرخه
نام های قدیم و کنونی این رود یعنی اوکنی و گاماسیاب را در قیاس با هم می توان به ترتیب به معنی رود نیرومند (ائوکه-اِنی) و رود تیز روان (گام-آسی-آب) گرفت:
औघ m. augha flood
इन adj. ina powerful
गम adj. gama going
आशु adverb Ashu (Asu) quickly
आपया f. ApayA river
نام رود سیمره به معنی رود گسترده به نظر می رسد:
स्मेर adj. smera expanded
و این مطابق نام قدیمی آن خواسپ (خو-وس-اپ، دارای آب بسیار) است و با نام قسمت سفلای خود یعنی رود کرخه (عالی) هم همخوانی دارد:
कर्क adj. karka excellent
Mohammad Livani, Iranshid Erani och ۱۷ andra
۲ delningar
Gilla

Kommentera
Dela
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.