معنی اسب خنگ

معنی اسب خنگ
اسب خنگ را در فرهنگنامه ها به معنی اسب سفید و روشن گرفته اند. لذا معلوم می‌شود خِنگ در اینجا مخفف خوِنگ اوستایی به معنی درخشان و روشن و خورشیدی است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.