ریشهٔ کلمات معرّب سبک و سِکّه

ریشهٔ کلمات معرّب سبک و سِکّه
کلمات عربی سبک (فلز ذوب شده را در قالب ریختن) و سِکّه از ریشهٔ اوستایی سَئِپَک (ریخته گری) و واژهٔ سنسکریتی معادل آن سِکه اخذ شده اند:
सेक m. seka pouring out
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.