مطابقت اوکسیان (هوَ-وَخشیان) با بختیاری ها

مطابقت اوکسیان (هوَ-وَخشیان) با بختیاری ها
نام اوخسیان به معنی بختیاری زمانی در بعد از اسلام یا پیش از آن به پارسی دری ترجمه شده است تا رسمیت پیدا کند طول کشیده است. اوخسیان که پیش هخامنشیان و اسکندر عرض اندام می کردند، از آن کوهستانهای بختیاری و خوزستان به جایی مهاجرت نکرده اند.
نام اوخشیان (اوکسیان هیئت یونانی هوَ- وَخشیان، دارندگان خوشبختی) از ریشهٔ اوستایی هوَ (دارای) و وَخش (خوشبختی و کامیابی) بوده، دیگر معنی اش داشته فراموش میشده است که با مترادف دری آن بختیاری جایگزین شده است.
You might also like
2 Comments
  1. مهیار says

    خیلی دوستدارم بدونم هووخشیان در کجا نگاشته شده و کدام تاریخنگار نام برده

    1. جواد مفرد کهلان says

      هووخش به معنی اوستایی خوب بالیده و رشد کرده است. منوچهر جمالی آن را معادل اوشبام گرفته است. نمی دانم نخست در کدام متن کهن آمده است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.