اتیمولوژی نام بوداپست

اتیمولوژی نام بوداپست:
از آنجایی که نامگذاریها بیشتر ویژگی شهرهای قدیم را می رساند ترکیب وُدا (بودا، آب) و پست (غار گرم، حمام) مناسب می افتد. جزء اول و دوم جا به جا هم آمده است. مجارهای مهاجر معنی نام اسلاوی شهر بودا پست و یا پست بودا را درست در نیافته و اجزاء آنها را نامهای مجزای دو بخش آن گمان کرده اند.
води: water
пещ, or pešt, referencing a cave where fires burned or a limekiln.
نام بوداپست به معنی محل چشمه های آبگرم به نظر می رسد:
چون گفته میشود از دیرباز چشمه‌های آب گرم زیادی در بوداپست وجود داشته‌اند و از این رو گاه این شهر را با نام شهر حمام‌ها می‌شناخته‌اند و می‌شناسند. شهر بوداپست بیش از ۱۲۵ حوضچهٔ آب گرم دارد و استفاده از این آب‌ها بخشی از زندگی روزمره مردم شده است. موقعیت جغرافیایی بوداپست موجب شده که کلی چشمه‌ی آب‌گرم در اطراف و در داخل آن وجود داشته باشند. از قرن پانزدهم بدین سو حمام‌های آب‌گرمی برای استفاده از این چشمه‌ها در بوداپست ساخته شده‌اند و امروز هم چندین حمام آب‌گرم در این شهر هستند که جزئی از جاذبه‌های گردشگری این شهر برای گردشگران به شمار می‌روند. گردشگران زیادی هستند که یکی از دلایل سفرشان به بوداپست وجود همین حمام‌های آب گرم است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.