روش تطبیقی تاریخ اساطیری با تاریخ – باستانشناسی مدون آن

روش تطبیقی تاریخ اساطیری با تاریخ – باستانشناسی مدون آن
فریدون جنیدی در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا) افزوده است: با تمام ارزش‌هایی که تصحیح خالقی مطلق از شاهنامه دارد؛ اما به دلیل اینکه این اثر در معیارهای ویرایش نمی گنجد و در حقیقت یک مقابله است، گره‌کار شاهنامه‌خوانی را نمی گشاید.
بر این گفتهٔ جنیدی افزودنی است:
در اعماق اساطیر شاهنامه خود گره اساطیر عهد زرین کیانی و نوذری با تطبیق متون نسخه های شاهنامه و تنها خود شاهنامه ها پیدا نمیشود. بلکه تلفیق مندرجات شاهنامه با تاریخ اساطیری اوستا به روایت کریستن سن و پورداود و تاریخ باستانی مدون به روایت هرودوت و کتسیاس و باستانشناسی ماد و پارس به روایت دیاکونوف و جمشید جی مودی و هرتسفلد و با استفاده منابع لغوی سنسکریت و اوستایی و پهلوی پیدا میشود.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.