معنی لار و اَچمی

معنی لار و اَچمی
نامهای لار و اَچمی از نام صنعت شیرهٔ خرمای آن گرفته شده اند:
लेह्य n. lehya syrup
Ra (र).—(—°) possessing, having.
लेह्य n. lehya sipped food
आचाम्य adj. AchAmya to be sipped
چون گفته شده است: کارگاه‌های سنتی شیره پزی در لارستان با تولید شیره خرما یا دوشاب رونق گرفته اند و ۶ کارگاه در این شهرستان روزانه با تولید ۱۵۰۰ کیلوگرم شیره خرما طعم بازار را شیرین می‌کند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.