معنی ساری و استراباد

معنی ساری و استراباد
دو شهر ساری (سارویه، محل سرور) و استراباد (آبادی نیرومند) مطابق سارامنه (خانهٔ سرور) و زادراکرت (ستراکرت، نیرومند ساخته شده) منابع رومی و یونانی هستند:
स्थिर adj. sthira (stra) strong
दधृक् ind. dadhRk strongly
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.