داریوش مادی تورات مطابق گوبریاس (گئوبروه) است.

داریوش مادی تورات مطابق گوبریاس (گئوبروه) است.
به گفته رودیگر اشمیت، احتمالاً داریوش مادی، همان «گوبریاس آشوری» (یعنی سردار آشوری در شمال بابل) که در روایت گزنفون به نام «پیرمرد» خوانده می‌شد باشد. (گرچه شامل برخی بیش و کم اطلاعات موثق است). این فرد یکی از سرداران بابل بود که در زمان نبونئید دوم و بلاشصر سردار بود و با روی کار آمدن کوروش بزرگ، سردار کوروش در شمال بابل باقی ماند. این داریوش مادی یا همان گوبریاس از سوی دیگر همان است که نامش به صورت گئوبروه (دارای چهارپایان فروان)، حاکم (پَهاتو paḫātu) سرزمین گوتیوم (یعنی بخشی از ماد غربی و شمال شرقی آشور در کوهستان زاگرس) و دستیار ارشد نظامی کوروش بزرگ باشد که در فتح بابل، به او کمک کرد و بعد از آن، فرماندار آنجا شد.
داریوش مادی (ثروتمند مادی) در خبر ابوریحان بیرونی که قبل از کوروش حکومت کرده، مطابق آستیاگ (آژدهاک خبر موسی خورنی، ثروتمند) است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.