معنی نام اشکانی واغارشک

معنی نام اشکانی واغارشک
نام واغارشک (واغار-ارشک) را برابر ولخش (بسیار نیرومند) می دانند. بر این پایه نام واغارشک به معنی اشکانی شجاع و قهرمان است:
वागर m. vAgara wolf
वागर m. vAgara hero
वागर m. vAgara brave man
نام دیگر وی، والارشک (ارشک والامقام) بوده است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.