معنی شام

معنی شام
شام هندوایرانی به معنی عصر است:
सायम् adverb sAyam in the evening
شام عربی به معانی چپ و سرخ است. شام به معنی سرخ به تقریب معنی نام باستانی فینیقیه (سرزمین ارغوانی)، خصوصاً خود سوریه (در معنی ایرانی – کُردی سرخ) به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.