مهر در مقام خورشید

مهر در مقام خورشید
به نظر می رسد فردوسی در بیت زیرین، مهر را در جایگاه خورشید (خدای خورشید) آورده است:
خداوند کیوان و گَردان‌سپهر
فروزندهٔ ماه و ناهید و مهر
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.