معنی نام مرد آزما/مردزما/مدزما

معنی نام مرد آزما/مردزما/مدزما
به نظر می رسد نام موجود افسانه ای مرد آزما/مرده آزما/مردزما/مدزما یعنی به زمین زنندهٔ [مَرد یا مُرده] همان عنوان همه استارم (همیستار، ضدّ) دیوان اوستایی، به خصوص دیو نسو (دیو لاشهٔ مُرده ها) بوده باشد که گمان میشده است از مرده ها به زنده ها حمله می کند.
در خراسان جنوبی مردآزما را «مرده‌آزما» هم می‌نامند و او را موجودی زشت‌روی می‌دانند که محل زندگی‌اش گورستان‌های خوفناک و گاه آسیاب‌های کهنهٔ آبی و بادی‌ است.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.