اسطوره ها و افسانه ها

گزیده ای از اساطیر و افسانه های ملل مختلف دنياي باستان

آرشیو کلمه کلیدی: اردوي سورا آناهيتا


نظام قدرتمند اهورایی(بنوادا-۳)

آناهیتا(ناهید)